right banner
 
 
 
השאר/י פרטייך וניצור איתך קשר:

 

מערכת הצינור הנשלף היא מערכת שבה צינור השאיבה הגמיש,איתו אנו מנקים את הבית, מאוכסן בצורה קבועה
בתוך הצנרת הקשיחה המותקנת מתחת לריצוף או בתקרת הבית.
בכל שקע ושקע ישנו צינור, הנשלף בקלילות מתוכו לאורך הרצוי, וחוזר חזרה בסיום העבודה ע"י כח הואקום
של המערכת.
המערכת נותנת את הפתרון המושלם לחסרון היחיד שהיה במערכת השואב המרכזית - הצינור!
אורך הצינור יכול להגיע עד כ-15 מטרים!
 
יתרונות המערכת


חוסך באכסון הצינור הגמיש
• ניקוי מהיר - לא צריך להביא את הצינור לכל דבר קטן
• לא צריך לסחוב צינור ארוך ממקום למקום
• כיסוי מקסימלי של הבית - הורדה במספר נקודות השאיבה - צינור באורך של כ-12 מטר מכסה עד כ-140 מ"ר

 
שרטוט מבנה הצנרת 
 איך זה עובד?הוראות שימוש בצינור הנשלף
1. פתח את השקע ,משוך את כמות הצינור הנדרשת
2.נעל את הצינור ע"י סיבוב לשונית הנעילה.
3. הפעל את המערכת ע"י משיכת מתג ההפעלה
(או בהפעלה אלחוטית ע"י לחיצה על מתג ההפעלה בידית)
4. חבר את הידית ואת האביזרים והתחל לשאוב.
5. לסיום העבודה-התקרב לכיוון השקע
6. שחרר את נעילת הצינור
7. אטום את הצינור ביד והצינור יישאב חזרה אל תוך השקע
8. סגור את השקע
מערכת הצינור הנשלף היא מערכת שבה צינור השאיבה הגמיש,איתו אנו מנקים את הבית, מאוכסן בצורה קבועה
בתוך הצנרת הקשיחה המותקנת מתחת לריצוף או בתקרת הבית.
בכל שקע ושקע ישנו צינור, הנשלף בקלילות מתוכו לאורך הרצוי, וחוזר חזרה בסיום העבודה ע"י כח הואקום
של המערכת.
המערכת נותנת את הפתרון המושלם לחסרון היחיד שהיה במערכת השואב המרכזית - הצינור!
אורך הצינור יכול להגיע עד כ-15 מטרים!
 
יתרונות המערכת


חוסך באכסון הצינור הגמיש
• ניקוי מהיר - לא צריך להביא את הצינור לכל דבר קטן
• לא צריך לסחוב צינור ארוך ממקום למקום
• כיסוי מקסימלי של הבית - הורדה במספר נקודות השאיבה - צינור באורך של כ-12 מטר מכסה עד כ-140 מ"ר

 
שרטוט מבנה הצנרת 
 איך זה עובד?הוראות שימוש בצינור הנשלף
1. פתח את השקע ,משוך את כמות הצינור הנדרשת
2.נעל את הצינור ע"י סיבוב לשונית הנעילה.
3. הפעל את המערכת ע"י משיכת מתג ההפעלה
(או בהפעלה אלחוטית ע"י לחיצה על מתג ההפעלה בידית)
4. חבר את הידית ואת האביזרים והתחל לשאוב.
5. לסיום העבודה-התקרב לכיוון השקע
6. שחרר את נעילת הצינור
7. אטום את הצינור ביד והצינור יישאב חזרה אל תוך השקע
8. סגור את השקע
left banner
X סגור חלון